ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαθέσιμος θερμαινόμενος χώρος στη Νέα Σμύρνη (B’ KAΠΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαθέσιμος θερμαινόμενος χώρος στη Νέα Σμύρνη (B’ KAΠΗ)

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων, διαθέτει θερμαινόμενο χώρο για τη φιλοξενία αστέγων, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Την Τρίτη 15/1/19 θα παραμείνει ανοιχτό σε 12ωρη βάση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αλλαγή ωραρίου στην «ΩΡΑ ΚΟΙΝΟΥ» στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αλλαγή ωραρίου στην «ΩΡΑ ΚΟΙΝΟΥ» στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την αλλαγή ωραρίου λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για την περίοδο 2018-19, για τις ώρες κοινού, από την Δευτέρα 14/1/19, με τα κάτωθι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Ενημέρωση για την χορήγηση προνοιακών παροχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημέρωση για την χορήγηση προνοιακών παροχών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ5855/τεύχος Β’/28.12.2018 ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Aλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) από 1 Ιανουαρίου 2019 θα έχει την αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημερωτική εκδήλωση καθηγητών και γονέων σχετικά με τα προγράμματα Ρομποτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημερωτική εκδήλωση καθηγητών και γονέων σχετικά με τα προγράμματα Ρομποτικής

Το γραφείο Παιδείας του δήµου Νέας Σµύρνης, διοργανώνει το Σάββατο 12-01-2019 και ώρα 10:00 π.µ., στην αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου δήµου Νέας Σµύρνης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κλειστά τα σχολεία 8/1 στη Νέα Σμύρνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κλειστά τα σχολεία 8/1 στη Νέα Σμύρνη

Μετά από εξέταση όλων των πιθανών ενδεχομένων, αποφασίστηκε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο μας, για προληπτικούς λόγους, να παραμείνουν κλειστά στις 8 Ιανουαρίου 2019. Οι βρεφονηπιακοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Έχοντας υπ’ όψη: α) το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77 /Α΄/ 30-03-1981), β) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, γ) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, δ) τις διατάξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαθέσιμος θερμαινόμενος χώρος στη Νέα Σμύρνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαθέσιμος θερμαινόμενος χώρος στη Νέα Σμύρνη

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων, διαθέτει θερμαινόμενο χώρο για τη φιλοξενία αστέγων, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Την Παρασκευή 28/12/18 θα παραμείνει ανοιχτό σε 12ωρη