ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διοργανώνει απευθείας διάθεση προϊόντων “Χωρίς μεσάζοντες”, στο πλαίσιο των κοινωνικών του δραστηριοτήτων. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 30/12/18, στο κτήμα Δέγλερη, στην Άνω Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω τους Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω τους Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απ’ευθείας ανάθεση έργου (κατηγορία Υδραυλικά), με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απ’ευθείας ανάθεση έργου (κατηγορία Υδραυλικά), με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων»

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», προϋπολογισμού 19.991,94€ (24.790,00€ με ΦΠΑ 24%) την Πέμπτη 27

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής µε πάγια αντιµισθία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής µε πάγια αντιµισθία

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση µιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Βράβευση εισαχθέντων στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και αριστούχων αποφοίτων έτους 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Βράβευση εισαχθέντων στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και αριστούχων αποφοίτων έτους 2018

Σε μια λιτή, αλλά έντονα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή, πραγματοποιήθηκε χθες στο Ίδρυμα Ευγενίδου, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η τελετή βράβευσης των αποφοίτων και των αριστούχων του έτους 2018 των σχολείων της πόλης μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Ιεροψαλτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Ιεροψαλτών

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ∆ήμου Νέας Σμύρνης, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Ν.Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία ∆ημοτικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Χριστούγεννα με τα ΚΑΠΗ της πόλης μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Χριστούγεννα με τα ΚΑΠΗ της πόλης μας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της χορωδίας των ΚΑΠΗ της πόλης μας, υπό την διεύθυνση του μαέστρου κυρίου Πασχάλη Τόνιου στον Πολιτιστικό πολυχώρο «Γαλαξίας», στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Νέας Σμύρνης

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για τη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Οχημάτων Έτους 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Οχημάτων Έτους 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία