ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων και GREEN TWINNING

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων και GREEN TWINNING

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν Τοπικές και Περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων

Logo_final_use

Δήμος Νέας Σμύρνης – Προϋπολογισμός 2013 – Εισηγητικά ανά τομέα

Βασικός και κυρίαρχος προσανατολισμός του Δήμου είναι η διατήρηση των υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών -άμεσων και έμμεσων υποστήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Σε εφαρμογή του άρθρου 78 «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α/07-06-2010), ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα προβεί στη δημιουργία Συμβουλίου Ένταξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα Πολυχώρου “Γαλαξία” – Α’ Κύκλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα Πολυχώρου “Γαλαξία” – Α’ Κύκλος

Α’ Κύκλος – Φεβρουάριος – Ιούνιος 2012 Στο φετινό Α’ κύκλο των εκδηλώσεων, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα που να απευθύνεται σχεδόν σε όλες τις καλλιτεχνικές και όχι μόνο προτιμήσεις των συμπολιτών