ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κι άλλο νεοκλασικό έσωσε ο Δήμος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κι άλλο νεοκλασικό έσωσε ο Δήμος

Στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τη Δημοτική Αρχή για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη αλλά και της εικόνας της πόλης, ο Δήμος μας ολοκλήρωσε την αγορά ενός διατηρητέου (ΦΕΚ 1343Δ/2005) νεοκλασικού κτηρίου επί των οδών Φιλαδελφείας 1 και Στρ. Πλαστήρα 43.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο π. Υπουργός, καθηγητής κύριος Μανιάτης εισηγητής στο ΣΥΛΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο π. Υπουργός, καθηγητής κύριος Μανιάτης εισηγητής στο ΣΥΛΑΠ

Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, είχαμε την τιμή και την χαρά να υποδεχθούμε τον καθηγητή και π. Υπουργό κ. Μανιάτη, ο οποίος, στο πλαίσιο της θεματικής «Ελληνική Διπλωματία και Ιστορία» του ΣΥΛΑΠ, μας παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα «Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική, Προκλήσεις και Προοπτικές».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Αγορά οικοπέδου για τη στάθμευση οχημάτων του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Αγορά οικοπέδου για τη στάθμευση οχημάτων του Δήμου

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους με χρήση της κοστολόγησης του κύκλου ζωής την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης» με αρ. μελ. 1/2018.