ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση, στο Δήμο Νέας Σμύρνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση, στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 14:00, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, στον 4ο όροφο (Ελ. Βενιζέλου 14), θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση των κάτωθι υποψηφίων, στο πλαίσιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Λειτουργία Ψηφιακού Μουσείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Λειτουργία Ψηφιακού Μουσείου

Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά, για την «Λειτουργία Ψηφιακού Μουσείου» σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και πάντα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επιμέλεια και Οργάνωση Εκδηλώσεων “Γαλαξία”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επιμέλεια και Οργάνωση Εκδηλώσεων “Γαλαξία”

Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά, για την «επιµέλεια και οργάνωση εκδηλώσεων Γαλαξία» σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά, για την «Λειτουργία ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης» σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και πάντα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ημέρα της Γυναίκας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ημέρα της Γυναίκας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης διοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η εκδήλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα δημοτικά λεωφορεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα δημοτικά λεωφορεία

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες του και τους επισκέπτες της πόλης να χρησιμοποιούν τη Δημοτική Συγκοινωνία δωρεάν για τις μετακινήσεις τους, αξιοποιώντας τις τρεις γραμμές που λειτουργούν καθημερινά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διάκριση για την Υπηρεσία Καθαριότητας στην διεθνή έκθεση Verde.tec

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διάκριση για την Υπηρεσία Καθαριότητας στην διεθνή έκθεση Verde.tec

Η πλατφόρμα CleanBot που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης έλαβε το βραβείο στην Κατηγορία: Διεργασίας Βραβείο: Applications Εκ μέρους του Δήμου, το παρέλαβε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μεταφορές προσώπων, εκδρομές κλπ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μεταφορές προσώπων, εκδρομές κλπ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και