Πρόσφυγες: Συνηθισμένοι άνθρωποι σε ασυνήθιστες συνθήκες

Πρόσφυγες: Συνηθισμένοι άνθρωποι σε ασυνήθιστες συνθήκες

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχοντας την σφραγίδα του προσφυγικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και αλληλέγγυος στους πρόσφυγες που δοκιμάζονται. Με αφορμή την πανελλήνια ημέρα προσφύγων στις 5 Απριλίου 2016 σε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο Δήμος υλοποιεί το πρόγραμμα: “SPUR – Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο Δήμος υλοποιεί το πρόγραμμα: “SPUR – Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement”

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ανάδειξη της αξίας της Αλληλεγγύης στη σημερινή συγκυρία οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης υλοποιεί το πρόγραμμα “SPUR – Towards a New Spur