ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους με

΄Εναρξη εγγραφών ΑμεΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο από 1ης Σεπτεμβρίου

΄Εναρξη εγγραφών ΑμεΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο από 1ης Σεπτεμβρίου

  Σας ενημερώνουμε ότι από 1ης Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για τα ΑμεΑ και θα ολοκληρωθούν 30 Σεπτεμβρίου (σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Απόφ.50/2021 του Δ.Σ.) Μαζί με την

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

  Αφουγκραζόμενοι τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, λόγω της ενεργειακής – οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Νότης Γιατζίδης και οι

Logo_final_use

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Νέων ανέργων σε Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CeNEET

    Ο Δήμος Νέας Σμύρνης καλεί άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένον να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Ο Δήμος Νέας

Logo_final_use

Τελικοί πίνακες επιτυχόντων της ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη τριάντα ενός (31) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα της υπ’αριθμ. πρωτ.: 20856/29.07.2022 (ΑΔΑ:ΩΑΩΚΩΚ3-ΝΘΓ), ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα

Logo_final_use

Πίνακας Προσωρινών επιτυχόντων και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη τριάντα ενός (31) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

  Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20856/29.07.2022 (ΑΔΑ:ΩΑΩΚΩΚ3-ΝΘΓ), ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά

Logo_final_use

Πρόσκληση για αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου 2021

  Με το υπ’ αριθμ. 4176Β ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 05 Αυγούστου 2022, η πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου 2021 στη Νέα Σμύρνη ορίζεται ως φυσική καταστροφή και οριοθετείται η πόλη