ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 2023-2024

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει : τιμής, για την προμήθεια με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει : τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 86.584,12

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023

  H Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής Νοτίου Τομέα θα πραγματοποιήσουν διανομή του προγράμματος ΤΕΒΑ την Τρίτη 10/10/2023 σε ωφελούμενους του ΕΕΕ (Ελάχιστο