ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (Α.Μ. 59/2019)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (Α.Μ. 59/2019)

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ” (Αρ. Μελ. 59/2019), με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το