Υπηρεσίες Φύλαξης

Υπηρεσίες Φύλαξης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», προϋπολογισμού #200.000,00 €#

Logo_final_use

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους δημότες του για τη δυνατότητα που τους παρέχεται από την πολιτεία για τη ρύθμιση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς τους Ο.Τ.Α